GDPR - AVG - Apekop

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

GDPR - AVG

GDPR – AVG, Disclaimer & Privacy beleid
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.apekop.be
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, gelden de voorwaarden van deze producten en onze diensten.
Gebruik van www.apekop.be  
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.
Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.
Hoewel Apekop Animaties zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van EIGEN bronnen en EIGEN fotomateriaal, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie door fabrikanten.
Apekop Animaties garandeert evenmin dat de website foutloos en ten alle tijden zal functioneren.
Apekop Animaties wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.
Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Apekop Animaties links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen.
Apekop Animaties aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Apekop Animaties niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.
Informatie gebruiken
Apekop Animaties behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Apekop Animaties.
Wijzigingen
Apekop Animaties behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.
Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in België.
PRIVACY BELEID
Wanneer je www.apekop.be  bezoekt, verzamelen we verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat je rechten zijn en hoe je deze kunt uitoefenen. Apekop Animaties respecteert je privacy en zorgt ervoor dat al je persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Het is uiteraard UITGESLOTEN dat wij jouw vertrouwelijke gegevens aan derden verstrekken.
DOELEN, PERSOONSGEGEVENS EN GEGEVENSVERWERKING
Om je een goede
service te kunnen bieden, hebben we enkele gegevens van je nodig. Als je je bij ons een offerte aanvraagt, worden je gegevens opgeslagen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor diensten waarom je specifiek hebt gevraagd, dus wanneer je een boeking bij ons doet of wanneer je je gegevens aanpast.
Identiteitsgegevens
Dit zijn contactgegevens die je invult op ons contactformulier of die je ons verstrekt via mail of telefonisch gesprek.
Deze gegevens gebruiken we om je aanvraag te verwerken en je zo te contacteren.
Je volledige gegevens worden NIET gebruikt voor marketingdoeleinden en zullen we zeker ook NIET  verstrekken aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Verkeersgegevens
Met de verkeersgegevens analyseren we het surfgedrag van onze bezoekers. We bekijken hoe de website wordt gebruikt, welke pagina's worden bezocht, zodat we hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze website kunnen verbeteren.
HERKOMST VAN GEGEVENS
De gegevens die verwerkt worden zijn verkregen van door u als bezoeker, die je dus zelf verstrekt via www.apekop.be  of telefonisch.
VERSTREKKING VAN GEGEVENS
Apekop Animaties verstrekt je gegevens NIET aan derden, zoals de wet- en regelgeving ons hiertoe verplichten. De gegevens worden uitsluitend voor de in dit privacy statement omschreven doelen gebruikt.
RECHTEN VAN BEZOEKERS EN ONZE KLANTEN
Als bezoeker van onze website heb je het recht om je tot Apekop Animaties te richten met het verzoek om je mede te delen hoe onze organisatie je gegevens verwerkt.
Je hebt tevens het recht, door middel van een tot ons gericht verzoek, om je betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Je kunt dit verzoek doen als de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met de wet worden verwerkt.
GEHEIMHOUDING & BEVEILIGING
De personen die handelen onder het gezag van een verantwoordelijke, alsook de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.
Om inzage van je persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Apekop Animaties verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.
Mocht je na het lezen van dit privacy statement toch nog vragen hebben over de bescherming van je privacy tijdens je bezoeken op onze website, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op.
Apekop Animaties kan tussentijds dit privacy statement aanpassen wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via deze pagina.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu